• Banner1
  • Banner2
  • Banner3
  • Banner2a

Waarom heeft uw kat wormen? 

  • Hoe kan zo’n besmetting dan plaatsvinden? 

 

Net zoals bij honden komen bij katten twee verschillende types wormen voor: ronde wormen: spoelwormen en haakwormen – lintwormen

 

Naast de klassieke pillen en pasta is er nu ook een pipet om in de hals aan te brengen, deze werkt perfect tegen alle wormen en is zeer gebruiksvriendelijk.

Lintwormen

Lintwormen leven eveneens in de darm van uw huisdier en kunnen van enkele millimeters tot enkele meters lang zijn! Ze bestaan uit een kop, een hals en een groot aantal schakels die gevuld zijn met tientallen lintwormeitjes.

Hoe raken katten besmet? 

De lintwormschakels zijn te vinden in de uitwerpselen of op de vacht van onze huisdieren. Deze schakels, die gevuld zijn met eitjes, worden opgenomen door een ander dier, een tussengastheer, waarin de eitjes zich ontwikkelen tot lintwormlarven. Door de tussengastheer op te eten wordt uw kat besmet. De lintwormlarven komen vervolgens vrij in de darm en ontwikkelen zich tot volwassen lintwormen. Voorbeelden van tussengastheren voor de kat zijn vlooien en muizen

Hoe bemerkt men dit soort besmetting?

Meestal vermageren onze dieren en hebben ze een doffe vacht. Ze worden ook vatbaarder voor ziekten. Als men aandachtig is, merkt men lintwormschakels op in hun uitwerpselen en soms op hun vacht. Gedroogde schakels, die men in de uitwerpselen of op ligplaatsen vindt, lijken op rijstkorrels.

 

Ronde wormen

Spoelwormen

Kattenspoelwormen leven in de darm van uw kat. Ze zijn ongeveer 5 tot 10 cm groot en zijn geelwit tot roze. Meestal is het helemaal niet aan uw kat te zien dat zij besmet is. 

Hoe raakt uw kat besmet?

Onmiddellijk na de geboorte worden de kittens besmet door de moedermelk. Na drie weken zijn deze kattenspoelwormen volwassen geworden in de darm van de jonge katten. Ze leggen enorme hoeveelheden wormeieren, die de omgeving en de moederkat opnieuw besmetten. Andere bronnen van besmetting zijn de prooien waar katten dol op zijn, zoals vogels, muizen en andere kleine dieren. Men noemt ze ook wel ‘toevallige tussengastheren’. Eenentwintig dagen na het verorberen van deze kleine dieren treft men volwassen spoelwormen aan in de darm van uw kat. Deze spoelwormen produceren dan weer massaal eieren die de omgeving besmetten. Net zoals alle andere katten, zwerft en snuffelt uw kat overal rond. Als één van die plaatsen besmet is door wormeieren, krijgt uw kat er automatisch op haar pootjes, haar vacht, haar neus. Zij hoeft zich maar even te likken om ze binnen te krijgen. Maar ook u kunt deze eitjes of larven mee in huis brengen via uw schoenen. Zonder dat u het merkt wordt uw kat zo besmet.

Indien katten zich besmetten door contact met deze besmette uitwerpselen, komen de eieren in het maagdarmstelsel. Uit de wormeieren ontwikkelen zich wormlarven. Deze wormlarven doorboren de darmwand en maken een ingewikkelde tocht door het lichaam van uw kat. Sommigen keren terug naar de darm en worden na ongeveer 56 dagen volwassen spoelwormen. Een ander deel van de larven ontwikkelt zich niet en blijft in een rustfase achter in de spieren en het vetweefsel. Als de kat dan drachtig wordt, “ontwaken” deze larven en trekken naar het melkklierweefsel, waar ze de kittens besmetten via de moedermelk

Wat zien wij aan onze dieren?

Meestal is er niets te merken aan uw kat, tenzij de besmetting ernstig is. In dat geval vindt men de wormen terug in het braaksel of in de uitwerpselen, vermagert uw kat, heeft ze een doffe vacht en diarree. Dergelijke dieren vormen uiteraard een grote bron van besmetting voor hun omgeving, d.w.z. hun soortgenoten maar ook voor de mens.

Zijn spoelwormen gevaarlijk voor de mens?

Ja, dit kan! Vooral voor kinderen die met hun dierenvriendje spelen. Maar ook eenvoudig contact met uitwerpselen, die men natuurlijk buiten bijna overal aantreft – vooral in zandbakken maar ook in publieke parken en speeltuinen – kan volstaan. In tegenstelling tot bij katten, ontwikkelen de eieren zich niet tot volwassen wormen in de darm van de mens. De larven die uit deze eieren ontstaan doorboren de darmwand en verspreiden zich via de bloedbaan in het lichaam waar ze kleine ontstekingen veroorzaken. Een aantal organen zoals de lever en de longen kunnen op die manier aangetast worden. Wanneer de larven van spoelwormen zich nestelen ter hoogte van het oog of de hersenen van de mens, kan dit ernstige gevolgen hebben. Gelukkig gebeurt dit maar heel zelden.

Hoe beschermen we onszelf tegen spoelwormen?

Gelukkig kunnen tal van hygiënische maatregelen helpen te voorkomen om met spoelwormen besmet te raken. Bijvoorbeeld zandbakken afdekken zodat katten hier hun behoefte niet meer kunnen doen. Na het spelen en zeker voor het eten grondig de handen wassen. Regelmatig de kattenbakken verschonen met kokend water. Het wegruimen van verse uitwerpselen levert geen enkel risico op voor de mens omdat spoelwormeieren ongeveer 2 weken nodig hebben om besmettelijk en dus gevaarlijk voor de mens te worden.

Haakwormen

Haakwormen zijn ook ronde wormen maar een stuk kleiner dan spoelwormen. Deze wormsoort dringt door de huid van uw kat naar binnen om via de bloedbaan de darm te bereiken. In de darm ontwikkelt zich binnen drie weken een volwassen haakworm. Haakwormen voeden zich met darmcellen. Zij veroorzaken dus nog meer last dan spoelwormen die zich tevreden stellen met het voedsel dat zich in de darm bevindt.

 

Wanneer ontwormen?

Kittens: op de leeftijd van 4, 6 en 8 weken. Daarna om de 2 maanden tot ze een half jaar oud zijn.

Zogende poezen: tegelijk met de kittens ontwormen. Alle andere katten: naargelang de kans op besmetting: bv. een binnenhuiskat op droogvoer éénmaal per jaar, daarentegen een kat die veel buiten komt en jaagt: minstens vier maal per jaar.

Bij een besmetting met lintwormen steeds ontvlooien tezelfdertijd, anders blijft het probleem bestaan, de vlo draagt immers de lintwormlarven in zich.